Stowarzyszenie "DAR POMOCY"
ul. M. Skłodowskiej Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
Bank BPH O/Bydgoszcz
nr konta: 35 1060 0076 0000 3200 0107 1828